Osoby, które chcą zostać agentami współpracującymi przy sprzedaży blach OVR (z nadwalcowań) prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Szymonem Wojtanią.